Μαθήματα Χημείας Α΄ Λυκείου

Online Μαθήματα Χημείας Α΄ Λυκείου Ιδιαίτερα και Ομαδικά

Η Χημεία της Α’ Λυκείου περιλαμβάνει όλη σχεδόν την ύλη της βασικής Ανόργανης Χημείας. Οι μαθητές καλούνται αρχικά να διακρίνουν την έννοια του ατόμου από αυτή του μορίου και του ιόντος και να μπορούν να υπολογίσουν τα υποατομικά σωματίδια από τα οποία αποτελείται το άτομο ενός χημικού στοιχείου. Στη συνέχεια διδάσκονται το ατομικό πρότυπο του Bohr, πώς κατανέμονται τα ηλεκτρόνια σε στιβάδες και ποια σχέση έχει η ηλεκτρονιακή δομή ενός ατόμου με τη θέση του στον περιοδικό πίνακα. Διδάσκονται επίσης τον χημικό δεσμό (ομοιοπολικό και ιοντικό), την έννοια του αριθμού οξείδωσης καθώς και τις σημαντικότερες κατηγορίες αντιδράσεων (απλή αντικατάσταση, διπλή αντικατάσταση, εξουδετέρωση, σύνθεση και διάσπαση).

Το σημαντικότερο κομμάτι της ύλης της Χημείας Α’ Λυκείου περιλαμβάνει τις έννοιες της σχετικής ατομικής και μοριακής μάζας, την έννοια του mol και του γραμμομοριακού όγκου. Οι μαθητές διδάσκονται επίσης την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων και μαθαίνουν να λύνουν ασκήσεις με στοιχειομετρικούς υπολογισμούς και με περιεκτικότητες διαλυμάτων.