Μαθήματα Φυσικής Β΄ Λυκείου Θετ/Τεχ

Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα Φυσικής Β΄ Λυκείου Online Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Στο μάθημα της φυσικής της θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης ο μαθητής της Β’ Λυκείου καλείται να μάθει:

  • Μεταβολές ιδανικών αερίων, ενεργειακές μετατροπές κατά τις μεταβάσεις ιδανικών αερίων από μια κατάσταση ισορροπίας σε μια άλλη, τι είναι και ποια η χρήση των θερμικών μηχανών
  •  Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό και σε μαγνητικό πεδίο.
  •  Επαγωγικό φαινόμενο, Κίνηση ράβδου μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, εναλλασσόμενο ρεύμα.