Μαθήματα Φυσικής Β΄ Λυκείου Θετ/Τεχ

Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα Φυσικής Προσανατολισμού  Β΄ Λυκείου

Η ύλη της Φυσικής Β λυκείου Θετικού Προσανατολισμού περιλαμβάνει τα κεφάλαια των καμπυλόγραμμων κινήσεων, των κρούσεων, της κινητικής θεωρίας και της θερμοδυναμικής, καθώς και των κινήσεων σε ηλεκτρικό και βαρυτικό πεδίο.

Οι μαθητές θα γνωρίσουν την οριζόντια βολή και την κυκλική κίνηση, θα μάθουν για την ορμή, τη διατήρηση της ορμής και θα αντιμετωπίσουν προβλήματα κρούσεων.

Επιπλέον θα ασχοληθούν με τους νόμους αερίων και την κινητική θεωρία των αερίων, καθώς και με τη θερμοδυναμική γενικότερα και τις θερμικές μηχανές. Θα μάθουν να υπολογίζουν το έργο , τη θερμότητα και την εσωτερική ενέργεια ενός αερίου.

Τέλος, θα γνωρίσουν κινήσεις σημειακών φορτίων σε ηλεκτροστατικό ή ομονενές ηλεκτρικό πεδίο και θα γνωρίσουν για πρώτη φορά το βαρυτικό πεδίο και τα χαρακτηριστικά του.