Μαθήματα Φυσικής Β΄ Λυκείου

Online Ιδιαίτερα & Ομαδικά Μαθήματα Φυσικής Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας

Η ύλη της Φυσικής Β λυκείου Γενικής Παιδείας  περιλαμβάνει  4 κεφάλαια:

Στο πρώτο κεφάλαιο ο μαθητής μαθαίνει για τις Δυνάμεις Κουλόμπ ανάμεσα σε σημειακά φορτία, την Ένταση ενός ηλεκτρικού πεδίου, το Δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου και τη Διαφορά Δυναμικού ανάμεσα σε δυο σημεία ενός πεδίου.

Στο δεύτερο κεφάλαιο ο μαθητής αποκτά γενικές γνώσεις για τα κυκλώματα συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος. Μαθαίνει να υπολογίζει την ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε δυο σημεία του κυκλώματος, έρχεται σε επαφή με διάφορα είδη συνδεσμολογίας και μαθαίνει να υπολογίζει την ενέργεια και την ισχύ του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στα κεφάλαια 3 και 4, οι μαθητές για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με το φως και τα ατομικά φαινόμενα. Μαθαίνει για τη φύση του φωτός, το μήκος κύματος και τη συχνότητα του φωτός. Επιπλέον, θα γνωρίσει το άτομο του υδρογόνου, την ενέργεια του ηλεκτρονίου σε αυτό και τις επιτρεπτές ενεργειακές στάθμες του ηλεκτρονίου.