Μαθήματα Φυσικής Α΄ Λυκείου

Online Μαθήματα Φυσικής Α΄ Λυκείου (ιδιαίτερα και ομαδικά)

Στην Φυσική της Α’ Λυκείου αναπτύσσονται βασικές έννοιες, αρχές, νόμοι και θεωρίες της Φυσικής.

Έτσι η Φυσική της Α’ Λυκείου χωρίζεται σε δύο τομείς που ο μαθητής θα μπορέσει να βρει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

Μέρος 1ο Φυσική Α’ Λυκείου

 • Τι είναι κίνηση;
 • Πως καταλαβαίνω πόσο γρήγορα κινείται ένα σώμα;
 • Ποια είδη κίνησης έχουμε και ποιες είναι οι διαφορές τους;
 • Τι είναι δύναμη και ποια είναι τα αποτελέσματα εφαρμογής δυνάμεων επάνω σε ένα σώμα;
 • Πότε ένα σώμα έχει ενέργεια, ποια είδη ενέργειας υπάρχουν και ποιοι νόμοι ισχύουν στις ενεργειακές μετατροπές;

Μέρος 2ο Φυσική Α’ Λυκείου

 • Ποια υλικά ονομάζονται αγωγοί και ποια μονωτές;
 • Τι είναι ηλεκτρικό ρεύμα, αντίσταση αγωγού και τι διαφορά δυναμικού;
 • Ποιος είναι ο νόμος του Ohm και πότε ισχύει;
 • Τι είναι ηλεκτρικό κύκλωμα;
 • Ποιοι είναι οι κανόνες του Kirchoff;
 • Με ποιους τρόπους μπορούμε να συνδέσουμε δυο ή περισσότερες αντιστάσεις;

Βιντεομαθήματα Φυσικής α Λυκείου