Μαθήματα Φυσικής Α΄ Λυκείου

Online Μαθήματα Φυσικής Α Λυκείου

Η Φυσική της Α λυκείου ασχολείται με τις κινήσεις των σημειακών σωμάτων και περιλαμβάνει 4 κεφάλαια.

Στο πρώτο κεφάλαιο ο μαθητής θα γνωρίσει τα είδη των κινήσεων, τα χαρακτηριστικά τους (πχ ταχύτητα, επιτάχυνση) και τα διαγράμματα που τις περιγράφουν.

Στο δεύτερο κεφάλαιο ασχολούμαστε με το αίτιο των κινήσεων, δηλαδή τις δυνάμεις και κατ’ επέκταση τον 1ο και 2ο νόμο του Νεύτωνα. Επίσης, μαθαίνουμε για την ελεύθερη πτώση.

Στο τρίτο κεφάλαιο ολοκληρώνουμε με τον 3ο νόμο του Νεύτωνα, γνωρίζουμε τη δυναμική στο επίπεδο και μαθαίνουμε για μια πολύ σημαντική δύναμη, την τριβή.

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, προσεγγίζουμε τις κινήσεις από ενεργειακή πλευρά, δηλαδή μαθαίνουμε για το έργο δύναμης, τα είδη των ενεργειών και την ισχύ, αλλά κυρίως εξοικειωνόμαστε με ένα σημαντικό θεώρημα και έναν σημαντικό νόμο που αφορούν τις κινήσεις.

Βιντεομαθήματα Φυσικής α Λυκείου