Μαθήματα Τουρκικής Γλώσσας Online

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΟΥΡΚΙΚΑ

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για εκμάθηση της Τουρκικής στην Ελλάδα παρουσιάζει μία αλματώδη άνθιση. Αυτό οφείλεται σε αρκετούς λόγους, όπως για παράδειγμα η λειτουργία από το 2003 του τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκτός αυτού η Ελλάδα και η Τουρκία λόγω της γεωγραφικής τους θέσης έχουν μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη οικονομική και εμπορική δραστηριότητα. Αυτό προϋποθέτει και την ύπαρξη ατόμων ικανών να ομιλούν σε καλό βαθμό τη γλώσσα της γείτονα χώρας, ούτως ώστε η διεκπεραίωση των όποιων υποθέσεων να γίνεται ευκολότερη, ταχύτερη και καλύτερη. Επιπλέον, η Τουρκική είναι μία γλώσσα που την ομιλούν σήμερα ως πρώτη ή δεύτερη τους γλώσσα περίπου 75 εκατομμύρια ομιλητές και την καθιστούν κατά αυτό των τρόπο μία από τις πιο ευρύτερα ομιλούμενες γλώσσες του πλανήτη. Η εκμάθηση, λοιπόν, της τουρκικής καθίσταται ένα σημαντικό εφόδιο για όσους σπουδάζουν στις Πολιτικές Επιστήμες με βασικό τους αντικείμενο συγκεκριμένα τις Διεθνείς Σχέσεις. Τέλος, η τουρκική γλώσσα διαθέτει πολλές κοινές λέξεις με την ελληνική, τις οποίες ήδη χρησιμοποιούμε χωρίς να το γνωρίζουμε.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές μέσω της εκμάθησης του λεξιλογίου, της γραμματικής και του ιδιόμορφου συντακτικού της Τουρκικής θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε μία πρώτη επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό της γείτονα χώρας, που είναι αρκετά άγνωστα για τους Έλληνες.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η γνώση της τουρκικής γλώσσας αποτελεί ένα ισχυρό προσόν για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε εταιρείες της Τουρκίας ή σε άλλες χώρες όπου ομιλείται η Τουρκική. Επιπλέον, η εκμάθηση της Τουρκικής εξυπηρετεί όσους πρόκειται να μετατεθούν σε θέσεις του εξωτερικού (π.χ. αξιωματικοί, διπλωμάτες, υπάλληλοι υπουργείων κ.ά.), καθώς και όσους γίνονται συνεργάτες σε εταιρείες του εξωτερικού ή συμμετέχοντας σε συνέδρια που διοργανώνονται.

ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

İstanbul Üniversitesi

Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, πραγματοποιεί εξετάσεις πιστοποίησης στην Τουρκική γλώσσα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

ΚΠΓ

Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας. Παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Ίδρυμα Dilmer

Ενημέρωση για τις εξετάσεις του ιδρύματος DILMER της Κωνσταντινούπολης που γίνονται στην Ελλάδα

Ίδρυμα Tömer

Το ίδρυμα Tömer του Πανεπιστημίου της Άγκυρας.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

  1. Το επίπεδο A1 ονομάζεται Temel Seviye 2 (Στοιχειώδης)
  2. Το επίπεδο A2 ονομάζεται Temel Seviye 4 (Βασική)
  3. Το επίπεδο B1 ονομάζεται Orta Seviye 4 (Μέτρια)
  4. Το επίπεδο B2 ονομάζεται Yüksek seviye 2 (Καλή)
  5. Το επίπεδο Γ1 ονομάζεται Yüksek seviye 4 (Πολύ καλή)
  6. Το επίπεδο Γ2 ονομάζεται Yetkin seviye (Άριστη)