Μαθήματα Ομήρου Ιλιάδας Β΄ Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση για την Β΄ Γυμνασίου

Στόχος των μαθημάτων είναι να επιτευχθεί η ιδανική επικοινωνία των μαθητών με το κείμενο της Ιλιάδας, προκειμένου να διερευνηθεί και να γίνει κατανοητή η ουσία του περιεχομένου της και η καλλιτεχνική της μορφή ( εκφραστικοί τρόποι, αφηγηματικές τεχνικές κτλ).

Η ερμηνευτική διαδικασία στην οποία θα συμμετέχει ενεργά ο μαθητής στο μάθημα της Ιλιάδας, θα τον βοηθήσει να αντιληφθεί το κείμενο ως οργανικό σύνολο και να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις γνωρίζοντας σε βάθος τα ουσιώδη στοιχεία του (επικοινωνία θεολογικού και ανθρώπινου χώρου,αριστείες , χαρακτηρισμοί ηρώων κτλ). Ο διδάσκων προετοιμάζει πάντα το μαθητή,  ώστε να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις του σχολικού μαθήματος και συμπληρώνει τη διδασκαλία του με εξωκειμενικές αναφορές και τον προμηθεύει με εποπτικό υλικό ( εικονογράφηση, video κτλ) που θα ενισχύει την εμπέδωση της γνώσης του.