Μαθήματα Βιολογίας Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου

Online Μαθήματα Βιολογίας Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου

Το μάθημα επικεντρώνεται σε θεωρίες ανοσλογίας, οικολογίας και της εξέλιξης των ειδων, που άπτονται της επιστήμης της Βιολογίας. Η εξεταστέα ύλη αποτελέιται από 3 Κεφάλαια, τα οποία ασχολούνται με τα παρακάτω θέματα:

Κεφάλαιο 1ο: «Άνθρωπος και υγεία».

Το κεφάλαιο αυτό εισάγει το μαθητή στους παθογόνους μκροοργανισμούς, τις διαδικασίες της γενικής και ειδικής άμυνας του οργανισμού μας καθώς και σε πιο  εδικά θέματα όπως τα αυτοάνοσα νοσήματα, τις αλλεργίες και τις μεταμοσχεύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ιό H.I.V.  ο οποίος προκαλεί το AIDS καθώς και στις ουσίες που προκαλύν εθισμό.

Κεφάλαιο 2ο: «Άνθρωπος και περιβάλλον».

Ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τον κλάδο της Οικολογίας συναντώντας  έννοιες όπως οικοσσύτημα, τροφικές αλυσίδες και πυραμίδες αλλά και διεργασίες που γίνονται στο περιβάλλον μας . Οι βιογεωχημικοί κύκοι του άνθρακα του νερού και του αζώτου καθώς και οι παρεμβάσεις του ανθρώπου σε αυτές αναλύονται εκτεταμένα ενώ στο τελευταίο τμήμα του κεφαλαίου γίνεται λόγος για την ρύπανση του αέρα και των υδάτων.

Κεφάλαιο 3ο: «Εξέλιξη».

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί την εισαγωγή στη θεωρία που άλλαξε άρδην τη Βιολογία ως επιστήμη και γενικότερα το Δυτικό πολιτισμό. Αναλύονται οι αρχές της θεωρίας της Εξέλιξης του Δαρβίνου καθώς και προγενέστερες όπως αυτή του Λαμάρκ. Επιπλέον γίνεται ισαγωγή στη σύγχρονη θεωρία της Εξέλιξης και τους κανόνες που τη διέπουν, στην εξέλιξη του ανθρώπου με έμφαση στα χαρακτηριστικά των Θηλαστκών, την εμφάνιση και εξέλιξη των Ανθρωπιδών.