Λατινικά Γ' Λυκείου

Online Μαθήματα Λατινικών για μαθητές της Γ'Λυκείου

Ο μαθητής προετοιμάζεται για τις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα των Λατινικών. Χρησιμοποιούνται μαζί με το σχολικό εγχειρίδιο και οι προσωπικές σημειώσεις του καθηγητή οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • τα κείμενα προς επεξεργασία
  • τη συντακτική ανάλυση των κειμένων
  • το λεξιλόγιο της κάθε ενότητας
  • τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα κάθε ενότητας σε συνδυασμό με επιπλέον ασκήσεις εμπέδωσης
  • τη μετάφραση του κειμένου και επιπλέον ασκήσεις για εμπέδωση.

Ο δάσκαλος ακολουθεί τη ροή του σχολικού εγχειριδίου και προετοιμάζει κατάλληλα το μαθητή, ώστε να είναι συνεπής στις απαιτήσεις του μαθήματος.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα ο μαθητής αξιολογείται μέσω ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών, ωριαίων επαναληπτικών κριτηρίων καθώς και τρίωρων θεμάτων προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων.