Λατινικά Β' Λυκείου

Online Μαθήματα Λατινικών για μαθητές της Β' Λυκείου (Προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις)

Ο μαθητής προετοιμάζεται για τις πανελλήνιες εξετάσεις της Γ΄Λυκείου στο μάθημα των Λατινικών. Χρησιμοποιούνται μαζί με το σχολικό εγχειρίδιο και οι προσωπικές σημειώσεις του καθηγητή που περιλαμβάνουν τα κείμενα για επεξεργασία και συντακτική ανάλυση, το λεξιλόγιο της κάθε ενότητας, τις επισημάνσεις γραμματικής και συντακτικού, τη μετάφραση του κειμένου και επιπλέον ασκήσεις για εμπέδωση. Επιπλέον, ο διδάσκων παρέχει δύο τετράδια σημειώσεων με τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της  λατινικής γλώσσας σε συνδυασμό με ασκήσεις. 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα ο μαθητής αξιολογείται μέσω ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών και ωριαίων επαναληπτικών κριτηρίων.