Κοινωνιολογία Γ Λυκείου

Online Μαθήματα Κοινωνιολογίας Γ΄ Λυκείου

Οι μαθητές προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα της Κοινωνιολογίας. Το σχολικό εγχειρίδιο και οι προσωπικές σημειώσεις συνοδεύουν το μαθητή στην εξοικείωση με την κοινωνιολογική σκέψη και τα κοινωνιολογικά εργαλεία.

Το μάθημα ακολουθεί τη δομή του βιβλίου και προετοιμάζει το μαθητή στους ειδικούς σκοπούς και απαιτήσεις του μαθήματος της κοινωνιολογίας που για πρώτη φορά ανήκει στα εξεταζόμενα μαθήματα στις πανελλήνιες του 2019.

Ο μαθητής εξοικειώνεται με τις κοινωνιολογικές σχολές και την κοινωνιολογική σκέψη των θεμελιωτών της επιστήμης, αλλά και εκπαιδεύεται να συνδέει τη θεωρία με την κοινωνική πραγματικότητα και τα σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο. Η θεωρία συνυπάρχει με τα σχέδια εργασίας, τις ασκήσεις και τις έρευνες, συμβάλλοντας στην κατανόηση του μαθητή, αλλά και στο στόχο του μαθήματος που είναι η διαμόρφωση μιας κοινωνικής συνείδησης μέσα από τη γνώση.