Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου

Ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου

Στόχος των μαθημάτων είναι να προσεγγίσουν οι μαθητές τα διάφορα είδη της λογοτεχνικής αφήγησης, να διερευνήσουν τις αφηγηματικές λειτουργίες του υπό εξέταση λογοτεχνικού κειμένου και να καταφέρουν, με την καθοδήγηση πάντα του διδάσκοντα, να ασκήσουν την κρίση τους, να συνειδητοποιήσουν την διαχρονικότητα επίκαιρων κοινωνικών φαινομένων και να ενδυναμώσουν τη μορφωτική τους επάρκεια και την επικοινωνιακή τους ικανότητα. Ο διδάσκων φροντίζει να ελέγχει τη συνέπεια του μαθητή στις απαιτήσεις του μαθήματος και του αναθέτει πρόσθετες, πλην του σχολικού εγχειριδίου, ασκήσεις και εξωκειμενικό υλικό ( παράλληλα κείμενα, διαδικτυακές πηγές κτλ ) προς σύγκριση και μελέτη,  ώστε να καταστήσει το μαθητή ικανό να ερμηνεύει με δημιουργικό τρόπο τα έργα, να κατανοεί την ιδιαιτερότητα της λογοτεχνικής γλώσσας, το μεταφορικό και συμβολικό χαρακτήρα της και να ανακαλύπτει την αισθητική λειτουργία της.