Ιστορίας θεωρητικής κατεύθυνσης | Έτσι Μαθαίνω

Ιστορίας θεωρητικής κατεύθυνσης

Online Μαθήματα Ιστορίας θεωρητικής κατεύθυνσης για μαθητές της Γ' Λυκείου

Ο μαθητής προετοιμάζεται για τις Πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα της ιστορίας θεωρητικής κατεύθυνσης. Διδάσκεται τα ιστορικά γεγονότα και εξασκείται στην ανάλυση ιστορικών πηγών, αξιοποιώντας πάντα τις ιστορικές του γνώσεις.

Χρησιμοποιούνται προσωπικές σημειώσεις του καθηγητή που περιλαμβάνουν σχεδιαγράμματα των ιστορικών αφηγήσεων του σχολικού βιβλίου, χρονολόγια με τις σημαντικότερες ημερομηνίες του κάθε κεφαλαίου καθώς και συμπληρωματικές ιστορικές πηγές.

Καθήκον του μαθητή είναι απαραίτητη προετοιμασία για το επόμενο μάθημα.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου ο μαθητής αξιολογείται με γραπτή δοκιμασία.