Γλώσσα ΣΤ’ Δημοτικού

Online Μαθήματα Γλώσσας για μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού

Στόχος των μαθημάτων της Γλώσσας ΣΤ΄ Δημοτικού είναι η εξάσκηση του μαθητή στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Το παιδί οφείλει να αναπτύξει την ικανότητά του να γράφει κείμενα ανάλογα με το πλαίσιο επικοινωνίας, να εκφράζεται αρτιότερα στον προφορικό του λόγο με εμπλουτισμένο και ανάλογα με την περίσταση λεξιλόγιο και να κατανοεί διάφορα είδη κειμένων με ευκολία.

Παράλληλα, παραδίδονται σταδιακά όλα τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και η γνώση εμπεδώνεται μέσα από ποικιλία ασκήσεων και προσωπικών σημειώσεων του καθηγητή. Επίσης, παρέχεται υποστήριξη και λύση αποριών όσον αφορά στις ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου χωρίς, όμως, ο διδάσκων να αντικαθιστά τον μαθητή στην επίλυση των ασκήσεων. Ο ρόλος του είναι καθαρά βοηθητικός και συμβουλευτικός. Έτσι, πετυχαίνεται η ομαλή μετάβαση του παιδιού στο γυμνάσιο και είναι πια έτοιμο να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.