Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι

Online Μαθήματα Αρχαίων για μαθητές της Α' Λυκείου

Στόχος των μαθημάτων είναι η κατανόηση, η ερμηνεία και η μετάφραση των κειμένων του σχολικού βιβλίου με την παράλληλη παράδοση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Ο διδάσκων ακολουθεί τη ροή του σχολικού εγχειριδίου και προετοιμάζει κατάλληλα το μαθητή, ώστε να είναι συνεπής στις απαιτήσεις του μαθήματος. Επιπλέον, τον ενισχύει με βοηθητικές ασκήσεις και επαναληπτικές, ώστε να εμπεδώνει κάθε φορά την ήδη υπάρχουσα γνώση. Για τους μαθητές που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν την θεωρητική κατεύθυνση, ο καθηγητής επικεντρώνεται στην προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις σε συνδυασμό πάντα με την ύλη του σχολικού βιβλίου.
 
Σε τακτά χρονικά διαστήματα ο μαθητής αξιολογείται μέσω ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών και ωριαίων κριτηρίων.