Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ’ Γυμνασίου

Online Μαθήματα αρχαίων για μαθητές της Γ' Γυμνασίου

Στόχος των μαθημάτων είναι η ολοκλήρωση της προσπάθειας να γνωρίσει ο μαθητής την ουσία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας μέσα από πρωτότυπα κείμενα. Στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου παραδίδονται τα υπόλοιπα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και ο μαθητής αποκτά μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη για τη γλώσσα και είναι σε θέση να αποκωδικοποιεί τα κείμενα και να τα ερμηνεύει. Ο διδάσκων ακολουθεί τη ροή του σχολικού εγχειριδίου και προετοιμάζει κατάλληλα το μαθητή, ώστε να είναι συνεπής στις απαιτήσεις του μαθήματος και επιπλέον τον ενισχύει με βοηθητικές ασκήσεις και επαναληπτικές, ώστε να εμπεδώνει κάθε φορά την ήδη υπάρχουσα γνώση. Έτσι, το παιδί αποκτά τα εφόδια για να αναταποκριθεί στις απαιτήσεις του λυκείου στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών. 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα ο μαθητής αξιολογείται μέσω ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών και ωριαίων κριτηρίων.