Αρχαία Γνωστό & Αδίδακτο κείμενο Γ' Λυκείου

Online Μαθήματα Αρχαίων για μαθητές της Γ' Λυκείου

 

Αρχαία/ Αδίδακτο Κείμενο

Ο μαθητής προετοιμάζεται για τις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα των αρχαίων και ειδικότερα στο αδίδακτο κείμενο. Ο καθηγητής χρησιμοποιεί τις προσωπικές του σημειώσεις και συγκεκριμένα μία σειρά από επιλεγμένα κείμενα της αρχαίας ελληνικής θεματογραφίας.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος γίνεται η επεξεργασία 1 ή 2 κειμένων, κάνοντας συντακτική και γραμματική ανάλυση με σκοπό τη μετάφραση. Σε κάθε συνάντηση παραδίδεται λεξιλόγιο, ένα γραμματικό και συντακτικό φαινόμενο και αρχικοί χρόνοι ανώμαλων ρημάτων τα οποία οφείλει να μελετήσει ο μαθητής για το επόμενο μάθημα.

Στα καθήκοντα του, επίσης, είναι η μετάφραση ενός κειμένου και η λύση των ασκήσεων. Επιπλέον, στον μαθητή παρέχεται ένα τετράδιο προσωπικών σημειώσεων με θεωρία γραμματικής και συντακτικού σε συνδυασμό με ασκήσεις για εμπέδωση.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα ο μαθητής αξιολογείται μέσω ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών και ωριαίων κριτηρίων.