Αρχαία Α Γυμνασίου

Online μαθήματα αρχαίων για μαθητές της Α' Γυμνασίου

Στόχος των μαθημάτων είναι η πρώτη επαφή των μαθητών με την αρχαία ελληνική γλώσσα και η προβολή της στενής σχέσης της νέας με την αρχαία σε όλα τα επίπεδα. Ο διδάσκων ακολουθεί τη ροή του σχολικού εγχειριδίου και παραδίδει τα πρώτα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα σε συνδυασμό με το λεξιλόγιο και τις ερμηνευτικές ερωτήσεις της κάθε ενότητας. Προετοιμάζει κατάλληλα το μαθητή, ώστε να είναι συνεπής στις απαιτήσεις του μαθήματος και επιπλέον τον ενισχύει με βοηθητικές ασκήσεις και επαναληπτικές, ώστε να εμπεδώνει κάθε φορά την ήδη υπάρχουσα γνώση.

Βιντεομαθήμα Αρχαίων Α΄ Γυμνασίου