Αρχαία Αδίδακτο κείμενο Β' Λυκείου

Online Μαθήματα Αρχαίων για μαθητές της Β' Λυκείου 

Αρχαία/ Αδίδακτο Κείμενο

Ο μαθητής προετοιμάζεται για τις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα των αρχαίων και ειδικότερα στο αδίδακτο κείμενο. Ο καθηγητής χρησιμοποιεί τις προσωπικές του σημειώσεις και συγκεκριμένα μία σειρά από επιλεγμένα κείμενα της αρχαίας ελληνικής θεματογραφίας. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος γίνεται η επεξεργασία 1 ή 2 κειμένων, κάνοντας συντακτική και γραμματική ανάλυση με στόχο τη μετάφραση. Σε κάθε συνάντηση παραδίδεται λεξιλόγιο, ένα γραμματικό και συντακτικό φαινόμενο και αρχικοί χρόνοι ανώμαλων ρημάτων τα οποία οφείλει να μελετήσει ο μαθητής για το επόμενο μάθημα. Στα καθήκοντα του, επίσης, είναι η μετάφραση ενός κειμένου και η λύση των ασκήσεων. Επιπλέον, στον μαθητή παρέχεται ένα τετράδιο προσωπικών σημειώσεων με θεωρία γραμματικής και συντακτικού σε συνδυασμό με ασκήσεις για εμπέδωση.
 
Σε τακτά χρονικά διαστήματα ο μαθητής αξιολογείται μέσω ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών και ωριαίων κριτηρίων.