Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Γ λυκείου

Online Μαθήματα ΑΟΘ Γ΄ Λυκείου Ιδιαίτερα και Ομαδικά

Θα ξεκινήσουμε τα μαθήματα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας Γ Λυκείου μαθαίνοντας για τις βασικές οικονομικές έννοιες όπως τα αγαθά, τις ανάγκες, την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας και τους συντελεστές παραγωγής.

Στο 2ο κεφάλαιο θα μας απασχολήσει η ζήτηση των αγαθών και θα προσεγγίσουμε την αγορά από τα μάτια ενός καταναλωτή. Έννοιες όπως ο Νόμος της Ζήτησης, Ελαστικότητα ζήτησης και Καμπύλη ζήτησης θα αποσαφηνιστούν και θα εμπεδωθούν.

Στο 3ο κεφάλαιο θα δούμε την έννοια της παραγωγής και πως εξαρτάται από τους συντελεστές παραγωγής, το νόμο της φθίνουσας απόδοσης καθώς και το κόστος παραγωγής.

Στο 4ο κεφάλαιο θα μας απασχολήσει η προσφορά των αγαθών και θα προσεγγίσουμε την αγορά από τα μάτια του παραγωγού. Έννοιες όπως ο Νόμος της Προσφοράς, Ελαστικότητα προσφοράς και Καμπύλη προσφοράς θα αποσαφηνιστούν και θα εμπεδωθούν.

Στο 5ο κεφάλαιο θα συνδυαστούν αυτές οι δύο ματιές και θα ασχοληθούμε με τον προσδιορισμό των τιμών και πως προκύπτει η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας σε μια αγορά.