Ιστορία

Ιδιαίτερα & Ομαδικά Μαθήματα online

Ιστορίας προσανατολισμού

Ο μαθητής προετοιμάζεται για τις Πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα της ιστορίας. Διδάσκεται τα ιστορικά γεγονότα, εξασκείται στη συνθετική ανάλυση των ιστορικών πηγών και στις ερωτήσεις κριτικής...

Περισσότερα