ΑΕΠΠ

Ιδιαίτερα & Ομαδικά Μαθήματα online

Πληροφορική Γ΄ Λυκείου

Online Μαθήματα Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου Ιδιαίτερα και ΟμαδικάΤο μάθημα "Πληροφορική" έχει σαν πρωτεύον σκοπό ο μαθητής να αναπτύξει αναλυτική και συνθετική σκέψη σε απλά και σύνθετα προβλήματα της...

Περισσότερα