Ιδιαίτερα μαθήματα Online

Ιδιαίτερα μαθήματα Online

Σε ποιούς απευθύνονται

Το «’Ετσι Μαθαίνω» προτείνει την παρακολούθηση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές που αποδίδουν περισσότερο κατά τις προσωπικές συναντήσεις με τον διδάσκοντα. Τα παιδιά που έχουν υψηλούς στόχους, αλλά ακόμη και αυτά που παρουσιάζουν αδυναμίες σε κάποιο αντικείμενο ή δεν είναι τόσο προχωρημένα όσο απαιτεί το επίπεδο της τάξης τους καλό θα ήταν αρχικά να εγγραφούν στα ιδιαίτερα μαθήματα.

Χημεία Β΄ Γυμνασίου
Ιδιαίτερα και Ομαδικά Μαθήματα online

Πόσο κοστίζουν

Οι τιμές των ιδιαίτερων μαθημάτων καθορίζονται ανάλογα με την τάξη, το μάθημα αλλά και το πλήθος των ωρών ανά εβδομάδα που χρειάζεται ο μαθητής. Ο γονέας σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο διδάσκοντα συμφωνούν την τιμή του ωριαίου μαθήματος.

Τρόπος Διεξαγωγής Ιδιαίτερων Μαθημάτων

Στα ιδιαίτερα μαθήματα οι μαθητές συμμετέχουν κανονικά καθώς καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να συμμετάσχουν ενεργά στο μάθημα. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους ζητώντας το λόγο από τον καθηγητή.

Οι μαθητές θα πρέπει να παρακολουθούν τα ζωντανά μαθήματα από τον υπολογιστή τους καθισμένοι στο γραφείο τους. Η χρήση tablet ή smartphone δεν συνιστάται στα ζωντανά μαθήματα καθώς μειώνει την ποιότητα του μαθήματος.

Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν ανοικτές τις κάμερές τους, εκτός και αν έχει προηγηθεί ενημέρωση από το γονέα ή υπάρχει τεχνικό πρόβλημα.

Οι μαθητές προτεινεται να έχουν το ψηφιακό στυλό για να μπορούν να συμμετέχουν και σε γραπτές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Φυσική Γ Λυκείου
Μαθηματικά Γ Λυκείου

Κατά την διάρκεια του μαθήματος, θα πρέπει να κρατούν τις δικές τους σημειώσεις σε κανονικό τετράδιο ώστε να μπορούν άμεσα να διαβάσουν και χωρίς τη χρήση του υπολογιστή.

Πληροφορική Γ Λυκείου

Τα μαθήματά μας συνεχώς εμπλουτίζονται και από ψηφιακές ασκήσεις και οι μαθητές μας καθοδηγούνται ώστε να μπορούν να τις λύσουν στον υπολογιστή τους εκτός ή εντός του μαθήματος.

Καθηγητές Αγγλικών

Οι παραδοσιακές ασκήσεις για το σπίτι γράφονται στο τετράδιο και οι μαθητές πρέπει να τις φωτογραφίζουν και να τις στέλνουν στον καθηγητή. Όλες οι ασκήσεις λύνονται κατά την διάρκεια του επόμενου μαθήματος ώστε να μπορούν οι μαθητές να τις διορθώσουν στο τετράδιό τους. Ο καθηγητής επιβλέπει τις λύσεις των ασκήσεων καθώς του έχουν αποσταλεί και επισημαίνει τα λάθη όταν χρειάζεται.

Scroll to Top