Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ' Γυμνασίου (Audiobook)

Μαγνητοφωνημένο βιβλίο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου (Audiobook)

Την μαγνητοφώνηση του σχολικού βιβλίου της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας  Γ' Γυμνασίου επιμελήθηκε και εκφώνησε η φιλόλογος Αγγελική Κυριακοπούλου