Στέλλα Αθανασίου | Έτσι Μαθαίνω

Στέλλα Αθανασίου

Στέλλα Αθανασίου's picture
Μάθηματα που διδάσκω: 
Λίγα λόγια για μένα : 

Είμαι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έλαβα μέρος στην διεκπεραίωση διαφόρων επιμορφωτικών σεμιναρίων (με κύριο άξονα την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας) που διαπραγματεύονταν καίρια ζητήματα, όπως είναι οι μαθησιακές δυσκολίες, οι εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας, καθώς και η αρμόζουσα ψυχολογική προσέγγιση. Η αδιάκοπη ανάπτυξη της τεχνολογίας, που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την εκπαίδευση και η αδήριτη ανάγκη μιας όλο και πιο διαδραστικής, ενδιαφέρουσας και ουσιαστικής διδασκαλίας με οδήγησε στη διαδικτυακή τάξη του «Έτσι μαθαίνω». Μέσα από το χρήσιμο εργαλείο του υπολογιστή, αναλαμβάνω μαθήματα σε μαθητές δημοτικού με υπευθυνότητα και συνέπεια και στοχεύω στη σχολική τους επιτυχία με καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.