Βασιλική Μάντζιου | Έτσι Μαθαίνω

Βασιλική Μάντζιου

Βασιλική Μάντζιου's picture
Μάθηματα που διδάσκω: 
Λίγα λόγια για μένα : 

Την αποφοίτησή μου από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 2013 συνοδεύει το ξεκίνημα της εμπλοκής μου με την εκπαιδευτική διαδικασία. Γνώμονά της αποτελούν, αφενός, ο μετασχηματισμός των σύγχρονων θεμελιωδών θεωριών μάθησης σε εκπαιδευτική πράξη κι, αφετέρου, ο συνυπολογισμός των αναδυόμενων αναγκών κι απαιτήσεων της σύγχρονης πραγματικότητας. Η συνειδητοποίηση των τελευταίων με οδήγησε στην επιλογή ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών προσανατολισμένου στις Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες, η ακαδημαϊκή θεωρητικότητα του οποίου δεν θα μπορούσε παρά να αποκρυσταλλωθεί με τον καλύτερο τρόπο μέσα από την άοκνη, επιμορφωτική, καινοτόμο συνεργασία με το Έτσι Μαθαίνω.