Αγγελική Κυριακοπούλου

Λίγα λόγια για μένα : 

Το πάθος ολόκληρης της ζωής μου για τη βαθιά μελέτη της γλώσσας και της κλασικής γραμματείας μας, με οδήγησε στη Σχολή Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με Κλασική Κατεύθυνση, από την οποία αποφοίτησα το 2004, εδώ, στη γενέτειρά μου.Έκτοτε, άρχισα να παραδίδω μαθήματα και τότε ανακάλυψα και το δεύτερο μεγάλο πάθος μου: την αγάπη μου για τους μαθητές μου. Μέσα από τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, συνειδητοποίησα πως στο συναρπαστικό ταξίδι της διδαχής και της μάθησης, σημασία έχει η διαφορετικότητα, η μοναδικότητα του υποκειμένου, η κατάφαση του προσώπου, η έρευνα κι όχι ο απόλυτος λόγος, απ’όπου κι αν προέρχεται. Για όλα αυτά επεδίωξα τη διαρκή επιμόρφωσή μου με θέματα όπως: Μέσα και Κίνητρα Μάθησης, Καινοτόμοι ρόλοι των Εκπαιδευτικών, Το Σχολείο του Μέλλοντος, Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση κ.α. Έτσι, ήρθα σε επαφή με την τεχνολογική κουλτούρα και τις δυνατότητες της τηλεκπαίδευσης. Η μετεκπαίδευσή μου δε, στο διαδικτυακό σχολείο « Έτσι Μαθαίνω » , μου πρόσφερε το κίνητρο της ενσωμάτωσης της Τεχνολογίας στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, υποστηρίζοντας την εποικοδόμηση της γνώσης και την ενεργητική μάθηση.Με αφοσίωση και πίστη ως προς την αποτελεσματικότητά του, θα προσφέρω στους μαθητές μου, αυτό το νέο τύπο «συνεργατικής μάθησης » μέσα απ’την κριτικο-στοχαστική αξιοποίηση του Κυβερνοχώρου και με στόχο τη μεγιστοποίηση της αυτονομίας τους.