Πληροφορική Γ΄ Λυκείου

Online Μαθήματα Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου Ιδιαίτερα και Ομαδικά

Το μάθημα "Πληροφορική" έχει σαν πρωτεύον σκοπό ο μαθητής να αναπτύξει αναλυτική και συνθετική σκέψη σε απλά και σύνθετα προβλήματα της καθημερινότητας και του επιστημονικού χώρου, να μπορεί να επιλύει τα προβλήματα μέσω προγραμματιστικών τεχνικών και να αποκτήσει ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα.

Το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) διδάσκεται με την παρακάτω σειρά καλύπτοντας το σύνολο της ύλης.

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ & ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
  • ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ
  • ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΕΜΦΟΛΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
  • ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  • ΟΛΙΣΘΗΣΗ – ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΛΑ ΡΩΣΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
  • ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
  • ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
  • ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Προτεινόμενα Θέματα ΑΕΠΠ