Μαθήματα Ομήρου Οδύσσειας

Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση για την Ά Γυμνασίου

Στόχος των μαθημάτων είναι να βιώσουν οι μαθητές το μύθο του Οδυσσέα και τον περιπετειώδη αγώνα του για την επιστροφή του στην Ιθάκη μέσα από τη μελέτη του ήθους, των αξιών και των πολιτιστικών στοιχείων που διέπουν την ομηρική κοινωνία.

Ο διδάσκων ακολουθεί τη ροή του σχολικού βιβλίου και ξεκινώντας από μια συνολική θεώρηση του κειμένου, βοηθά τον μαθητή να διερευνήσει το περιεχόμενό του , επισημαίνοντας αρχικά τα κύρια θέματα και τη δομή του (στάσεις, συμπεριφορές ηρώων, αίτια, συνέπειες κτλ) σε συνάρτηση με τη μορφή του (αφηγηματικές τεχνικές, εκφραστικοί τρόποι κτλ). Προετοιμάζει τον μαθητή, ώστε να είναι συνεπής στις απαιτήσεις του μαθήματος και προκειμένου να εξασφαλίσει την άρτια εμπέδωση της ύλης από αυτόν, τον ενισχύει δίνοντάς  του επιπλέον βοηθητικές ασκήσεις, εξωκειμενικό υλικό προς μελέτη και τον ελέγχει με συχνά επαναληπτικά διαγωνίσματα.