Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Λυκείου

Online Μαθήματα Έκθεσης για μαθητές της Γ' Λυκείου

Ο μαθητής προετοιμάζεται για τις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα της έκθεσης. Εξασκείται στην περιληπτική απόδοση ενός κειμένου, στη λύση ασκήσεων και στην παραγωγή γραπτού λόγου ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο.

Χρησιμοποιούνται προσωπικές σημειώσεις του διδάσκοντα που περιλαμβάνουν τη μεθοδολογία συγγραφής της έκθεσης, τη θεωρία του σχολικού βιβλίου, κριτήρια αξιολόγησης με θέματα κοινωνικού προβληματισμού και διαγράμματα εννοιών.

Με τη βοήθεια του καθηγητή, το παιδί μαθαίνει να οργανώνει τη σκέψη του μέσω σχεδιαγράμματος πριν από τη συγγραφή της έκθεσης, τα κείμενά του αποκτούν πληρότητα, ενότητα και οι θέσεις του είναι τεκμηριωμένες, η συνοχή και η συνεκτικότητα γίνονται βασικά στοιχεία του κειμένου και η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων, ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος μαζί με το κατάλληλο ύφος απογειώνουν τις εκθέσεις του μαθητή και συνάμα βελτιώνεται και ο προφορικός του λόγος.

Ο διδάσκων ακολουθεί τη ροή του σχολικού εγχειριδίου και προετοιμάζει κατάλληλα το μαθητή, ώστε να είναι συνεπής στις απαιτήσεις του μαθήματος.

Τα καθήκοντα του μαθητή για κάθε μάθημα είναι η συγγραφή έκθεσης μαζί με την λύση ασκήσεων ή την περίληψη του κειμένου.

Βιντεομάθημα Νεοελληνικής Γλώσσας