Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Γυμνασίου

Online Μαθήματα έκθεσης για μαθητές της Γ' Γυμνασίου

Στόχος των μαθημάτων είναι η εξάσκηση του μαθητή στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Η τρίτη τάξη αποτελεί το μεταβατικό στάδιο από το γυμνάσιο στο λύκειο. Οι απαιτήσεις μεγαλώνουν και ο μαθητής καλείται να προετοιμαστεί επαρκώς για την Α’ Λυκείου. Με τη βοήθεια του καθηγητή μαθαίνει να οργανώνει τη σκέψη του μέσω σχεδιαγράμματος πριν από τη συγγραφή της έκθεσης, τα κείμενά του αποκτούν πληρότητα, ενότητα και οι θέσεις του είναι τεκμηριωμένες, η συνοχή και η συνεκτικότητα γίνονται βασικά στοιχεία του κειμένου και η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων, ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος μαζί με το κατάλληλο ύφος απογειώνουν τις εκθέσεις του παιδιού και συνάμα βελτιώνεται και ο προφορικός του λόγος. Ο διδάσκων ακολουθεί τη ροή του σχολικού εγχειριδίου και προετοιμάζει κατάλληλα το μαθητή, ώστε να είναι συνεπής στις απαιτήσεις του μαθήματος και επιπλέον τον ενισχύει με βοηθητικές ασκήσεις και επαναληπτικές, ώστε να εμπεδώνει κάθε φορά την ήδη υπάρχουσα γνώση.

Για κάθε μάθημα ο μαθητής οφείλει να ετοιμάζει την παραγωγή γραπτού λόγου σύμφωνα με τις υποδείξεις του διδάσκοντα.