Μαθήματα Χημείας Γ΄ Γυμνασίου

Online Μαθήματα Χημείας Γ΄ Γυμνασίου Ιδιαίτερα και Ομαδικά

Στη Χημεία της Γ΄ γυμνασίου οι μαθητές διδάσκονται τις ιδιότητες των οξέων και των βάσεων καθώς και πως από τις ουσίες αυτές μέσω της αντίδρασης εξουδετέρωσης προκύπτουν τα άλατα. Διδάσκονται επίσης την θεωρία του Arrhenius, την έννοια του pH ως μέτρο υπολογισμού της οξύτητας ενός διαλύματος, και ποία είναι η χρησιμότητα των δεικτών.
Στη συνέχεια της ύλης παρουσιάζεται ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας και ζητείται από τους μαθητές να μπορούν να διακρίνουν ποια λογική κρύβεται πίσω από την τοποθέτηση των χημικών στοιχείων στον περιοδικού πίνακα. Διδάσκονται επίσης τον νόμο της περιοδικότητας καθώς και τις ιδιότητες των μετάλλων, των αλογόνων, του άνθρακα και του πυριτίου.
Στο τρίτο μέρος του βιβλίου της Χημείας της Γ΄ Γυμνασίου περιλαμβάνονται βασικές έννοιες Οργανικής Χημείας. Οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν απλές οργανικές ενώσεις και να τις ονομάζουν. Διδάσκονται επίσης τις αντιδράσεις καύσης των οργανικών ενώσεων, την σύσταση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καθώς και τα βασικά θρεπτικά συστατικά των οργανισμών, τα λίπη, τους υδατάνθρακες και τις πρωτεΐνες.