Μαθήματα Χημείας Β΄ Λυκείου

Online Μαθήματα Χημείας Β΄ Λυκείου Ιδιαίτερα και Ομαδικά

Η Χημεία της Β΄ Λυκείου περιλαμβάνει αποκλειστικά ύλη της Οργανικής Χημείας. Οι μαθητές διδάσκονται τις κατηγορίες των οργανικών ενώσεων, μαθαίνουν να τις ταξινομούν σε ομόλογες σειρές και να τις ονομάζουν. Στη συνέχεια διδάσκονται το φαινόμενο της συντακτικής ισομέρειας και μαθαίνουν να βρίσκουν όλα τα πιθανά ισομερή που αντιστοιχούν σε ένα μοριακό τύπο. Το αρχικό κομμάτι της ύλης περιλαμβάνει επίσης στοιχειομετρικούς υπολογισμούς σε αντιδράσεις καύσης και κάποια θεωρητικά κομμάτια που σχετίζονται με το πετρέλαιο και τα προϊόντα του.
Στη συνέχεια της ύλης της Χημείας της Β΄ Λυκείου οι μαθητές διδάσκονται τις σημαντικότερες αντιδράσεις κάθε ομόλογης σειράς και από ποιους κανόνες καθορίζονται τα προϊόντα που σχηματίζονται (κανόνες Markovnikov, Zaitsev). Μαθαίνουν επίσης να χρησιμοποιούν τις αντιδράσεις ως μεθόδους διάκρισης ή ταυτοποίησης των χημικών ενώσεων και να λύνουν στοιχειομετρικά προβλήματα. Στο κομμάτι αυτό της ύλης περιλαμβάνονται επίσης και κάποια θέματα γενικού ενδιαφέροντος όπως η ρύπανση της ατμόσφαιρας και το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Μαγνητοσκοπημένο Μάθημα Χημείας