Μαθήματα Άλγεβρα Β΄ Γενικού Λυκείου

Online Μαθήματα Άλγεβρας Β΄ Λυκείου Ιδιαίτερα και Ομαδικά

H ύλη που θα διδαχθεί στην Άλγεβρα της Β Λυκείου στα ομαδικά και στα ιδιαίτερα μαθήματα του Έτσι Μαθαίνω και η οποία ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας είναι:

  • Επίλυση Γραμμικών συστημάτων με ορίζουσες,
  • Μελέτη Συναρτήσεων  (ακρότατα, μονοτονία, συμμετρίες)
  • Τριγωνομετρία (Τριγωνομετρικές ταυτότητες)
  • Πολυώνυμα (Ρίζες πολυωνύμων, Horner, πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις )
  • Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση
Μαγνητοσκοπημένα Μαθήματα Μαθηματικών και Άλγεβρας Β Λυκείου