Κοινωνιολογία Γ Λυκείου

Online Μαθήματα Κοινωνιολογίας Γ΄ Λυκείου

Οι μαθητές προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα της Κοινωνιολογίας. Το σχολικό εγχειρίδιο και οι προσωπικές σημειώσεις συνοδεύουν το μαθητή στην εξοικείωση με την κοινωνιολογική σκέψη και τα κοινωνιολογικά εργαλεία.

Στην κοινωνιολογίας  θα  εξετάσουμε αρχικά την ιστορία καθώς και το αντικείμενο μελέτης της αυτής της επιστήμης. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις βασικές θέσεις των θεμελιωτών της καθώς και στις  κοινωνιολογικές θεωρητικές και μεθοδολογικές της προσεγγίσεις.

Ακολουθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της αγροτικής  και  της βιομηχανικής κοινωνίας, αλλά και της μεταβιομηχανικής κοινωνίας. Ενώ θα εστιάσουμε στα στάδια ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών.

Στο τρίτο κεφάλαιο θα μελετήσουμε τους στόχους και την λειτουργία της κοινωνικοποίησης αλλά και πως επηρεάζει  αυτή την  ανάπτυξη του ατόμου. Θα δούμε το ρόλο που παίζουν οι φορείς κοινωνικοποίησης σε αυτό. Και θα διακρίνουμε τις μορφές κοινωνικού ελέγχου .

Στο πέμπτο κεφάλαιο θα εστιάσουμε στο ρόλο της εκπαίδευσης και στις λειτουργίες  που αυτός επιτελεί. Επιπλέον θα αναλύσουμε  την εκπαίδευση ως παράγοντα αλλαγής / επαναπροσανατολισμού της κοινωνίας και της κοινωνικής θέσης των ατόμων καθώς και ως παράγοντα αναπαραγωγής της κοινωνίας και της ανισότητας.

Στο έκτο κεφάλαιο θα  αναφερθούμε στο ρόλο της εργασίας στη ζωή των ανθρώπων αλλά και σε σύγχρονες μορφές εργασίας οι οποίες επηρέασαν τις εργασιακές σχέσεις. Στη συνέχεια του κεφαλαίου  θα συσχετίσουμε την κοινωνική διαστρωμάτωση με τις επιπτώσεις στη σταδιοδρομία και την υγεία του ατόμου, όπως και να προβληματιστούμε με τους τρόπους αντιμετώπισης της φτώχειας, της ανεργίας και την σημαντικότητα του σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στο έβδομο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τις διάφορες μορφές / πηγές της εξουσίας και τα διάφορα συστήματα διακυβέρνησης ως μορφές κατανομής της εξουσίας, όπως και με τα διάφορα μοντέλα εξουσίας, τα πολιτικά κόμματα, τις ομάδες συμφερόντων  και τέλος με την πολιτική αλλοτρίωση που οδηγεί στην απομάκρυνση από τις πολιτικές διαδικασίες.

Στο ένατο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για τις αποκλίνουσες συμπεριφορές όπως παραβατικότητα και εγκληματικότητα. συγκεκριμένα θα  κατανοήσουμε τη σχετικότητα της αποκλίνουσας συμπεριφοράς ως προς το χώρο, το χρόνο, την ηλικία και την κοινωνική προέλευση των ατόμων που αποκλίνουν αλλά και τα αίτια, τις συνέπειες και τους τρόπου αντιμετώπισης αυτών.

Τέλος, στο δέκατο κεφάλαιο  θα εξετάσουμε τις διαπολιτιστικές και διακοινωνικές σχέσεις. Ειδικότερα θα αναφερθούμε στις μετακινήσεις των πληθυσμών, οι οποίες διαμορφώνουν τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, και στις διαφορετικές ομάδες που αυτές δημιουργούν. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για  τα στερεότυπα και τις ρατσιστικές αντιλήψεις που δημιουργούνται σε τέτοιες κοινωνίες όπως και για τα αίτια και τις συνέπειες αυτών. Τέλος θα αναφερθούμε στον πόλεμος και στην τρομοκρατία που γεννιούνται από τέτοιου είδους φαινόμενα.