Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου

Μαθήματα στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου

Στόχος των μαθημάτων είναι να βοηθήσουν το μαθητή να οργανώσει και να μεθοδεύσει την ερμηνεία και την κατανόηση των λογοτεχνικών κειμένων, ενισχύοντας παράλληλα τη δυνατότητά του για αυτενέργεια. Ο διδάσκων φροντίζει,  ώστε ο μαθητής να εξοικειωθεί με την τεχνοτροπία, το ύφος και τους προβληματισμούς των πεζογράφων και των ποιητών σε κάθε περίοδο της νεοελληνικής γραμματείας και να είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σχολικές απαιτήσεις αλλά και στις συμπληρωματικές ερμηνευτικές ασκήσεις (παράλληλα κείμενα προς σύγκριση κτλ) που θα του δίνονται προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την κριτική του ικανότητα.