Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου

Μαθήματα στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου

Στόχος των μαθημάτων είναι να επιτευχθεί από τους μαθητές, στο μεγαλύτερο βαθμό, η βίωση ( συναισθηματική-συγκινησιακή) και κατανόηση ( γνωστική- λογική) του κειμένου. Ο διδάσκων βοηθάει το μαθητή να συνειδητοποιήσει τα νοήματα και τα φαινόμενα του κειμένου, να καλλιεργήσει την αφαιρετική του ικανότητα στην απόδοση των κύριων σημείων του, να αξιοποιεί τη θεωρία και την ιστορία της Λογοτεχνίας για την απόδοση κάποιων θέσεων και να συγκρίνει ποικίλους τρόπους επεξεργασίας ενός θέματος από διαφορετικούς συγγραφείς ( ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο, ως προς τα λογοτεχνικά είδη κτλ). Επιπλέον, τον φέρνει σε δημιουργική επαφή με κριτικά άρθρα και μελέτες και του αναθέτει πρόσθετες δεξιότητες που να προάγουν την παραγωγή λόγου και τον βοηθούν να εκφράζεται κριτικά. Η πρόοδος των μαθητών ελέγχεται συστηματικά και με κριτήρια αξιολόγησης.