Ιστορίας προσανατολισμού

Ο μαθητής προετοιμάζεται για τις Πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα της ιστορίας. Διδάσκεται τα ιστορικά γεγονότα, εξασκείται στη συνθετική ανάλυση των ιστορικών πηγών και στις ερωτήσεις κριτικής σκέψης.

Στο 1ο κεφάλαιο θα αναλύσουμε την ελληνική οικονομία μετά την επανάσταση και καθ΄όλη τη διάρκεια  του 19ου αι. Θα δούμε τις αλλαγές στο εμπόριο, τη ναυτιλία, τη βιομηχανία και τα δημόσια έργα. Θα αναφερθούμε στις οικονομικές εξελίξεις του 20ου αι σχετικά με το αγροτικό ζήτημα, το εργατικό κίνημα και τις επενδύσεις.

Στο 2ο κεφάλαιο θα μελετήσουμε τη διαμόρφωση και τη λειτουργία των πρώτων ελληνικών και ξενικών  κομμάτων. Θα εστιάσουμε στα Συντάγματα του 1844, του 1864, του 1911 και στο δικομματισμό, το κόμμα των Φιλελευθέρων, τα αντιβενιζελικά, τα αριστερά κόμματα και το σοσιαλιστικό κόμμα.

Στο 3ο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στο προσφυγικό ζήτημα του 19ου και 20ου αι. Θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο οι πρόσφυγες  μετακινήθηκαν, στεγάστηκαν, αποζημιώθηκαν, αποκαταστάθηκαν και ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα.

Στο 4ο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στο Κρητικό ζήτημα. Θα επικεντρωθούμε στην οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας, τα πρώτα νέφη μεταξύ του Πρίγκιπα Γεωργίου και του Βενιζέλου. Θα ασχοληθούμε  με την αφορμή και τα αίτια της Επανάστασης του Θερίσου και πώς αυτή κατέληξε. Τέλος θα μελετήσουμε την καταλυτική παρουσία του Βενιζέλου στην οριστική ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.