Ευκλείδεια Γεωμετρία Β΄ Γενίκου Λυκείου

Online Μαθήματα Γεωμετρίας Β΄ Λυκείου

Με κατάλληλες δραστηριότητες οι μαθητές της Β΄ Λυκείου αναμένεται να καταστούν ικανοί να:

  • Αναγνωρίζουν ότι το εμβαδόν εισάγεται σαν μια άλλη δυνατότητα σύγκρισης
    κυρτών σχημάτων που δεν είναι ούτε ίσα, ούτε όμοια.
  • Αναγνωρίζουν ότι τα κανονικά πολύγωνα εγγράφονται και περιγράφονται σε κύκλο.
  • Υπολογίζουν το μήκος και το εμβαδόν κύκλου.
  • Κατανοούν τις σχέσεις παραλληλίας και καθετότητας στο χώρο.
  • Μελετούν τα βασικά γεωμετρικά στερεά και υπολογίζουν τον όγκο και την επιφάνειά τους.