Δραματική ποίηση Ελένη - Ευριπίδη Γ΄ Γυμνασίου

Ιδιαίτερα Μαθήματα  Ελένη - Ευριπίδη

Στόχος των μαθημάτων είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την ιδιαιτερότητα της δραματικής ποίησης ως προς τα άλλα λογοτεχνικά είδη και, διερευνώντας το μύθο, το στοχασμό και το ήθος, να συνειδητοποιήσουν την προσπάθεια των ηρώων και να καταλάβουν τη δράση τους. Ο διδάσκων, ακολουθώντας το σχολικό προγραμματισμό, βοηθά το μαθητή να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις του μαθήματος και με πρόσθετο εξωκειμενικό υλικό  που του προσκομίζει( διαδικτυακό, παράλληλα κείμενα κτλ), τον βοηθά να παρακολουθεί άρτια την πλοκή και τη δομή της τραγωδίας (ως κείμενο και ως θέατρο)  και να διερευνά τα μηνύματα του έργου, τις προθέσεις του δημιουργού και τη σχέση του με το ιστορικοκοινωνικό περιβάλλον.