Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β’ Γυμνασίου

Online μαθήματα αρχαίων για μαθητές της Β' Γυμνασίου

Στόχος των μαθημάτων είναι η σταδιακή εισαγωγή του μαθητή σε μορφές και δομές της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και η εξοικείωσή του με τη γραμματική και το συντακτικό. Επιπλέον, απαιτείται σ’ αυτό το σημείο η όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση των κειμένων χωρίς μεταφραστή με την υποστήριξη πάντοτε του καθηγητή. Ο διδάσκων ακολουθεί τη ροή του σχολικού εγχειριδίου και παραδίδει γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα σε συνδυασμό με τη μετάφραση, το λεξιλόγιο και τις ερμηνευτικές ερωτήσεις της κάθε ενότητας. Προετοιμάζει κατάλληλα το μαθητή, ώστε να είναι συνεπής στις απαιτήσεις του μαθήματος και επιπλέον τον ενισχύει με βοηθητικές ασκήσεις και επαναληπτικές, ώστε να εμπεδώνει κάθε φορά την ήδη υπάρχουσα γνώση. 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα ο μαθητής αξιολογείται μέσω ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών και ωριαίων κριτηρίων.

Test Γνώσεων Προηγούμενων Τάξεων