Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Γ λυκείου

Online Μαθήματα ΑΟΘ Γ΄ Λυκείου Ιδιαίτερα και Ομαδικά

Στο 1ο κεφάλαιο θα μάθουμε για κάποιες βασικές οικονομικές έννοιες όπως τα αγαθά, τις ανάγκες, τους συντελεστές παραγωγής το κόστος ευκαιρίας και την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.

Στο 2ο κεφάλαιο θα μας απασχολήσει η Ζήτηση των αγαθών και θα προσεγγίσουμε την αγορά από τα μάτια του καταναλωτή. Έννοιες όπως ο Νόμος της Ζήτησης, Ελαστικότητα Ζήτησης και Καμπύλη Ζήτησης θα αποσαφηνιστούν και θα εμπεδωθούν.

Στο 3ο κεφάλαιο θα δούμε την έννοια της παραγωγής και πως αυτή εξαρτάται από τους συντελεστές παραγωγής, το Νόμο της Φθίνουσας Απόδοσης καθώς και το κόστος παραγωγής.

Στο 4ο κεφάλαιο θα μας απασχολήσει η Προσφορά των αγαθών και θα προσεγγίσουμε την αγορά από τα μάτια του παραγωγού. Έννοιες όπως ο Νόμος της Προσφοράς, Ελαστικότητα Προσφοράς και Καμπύλη Προσφοράς θα αποσαφηνιστούν και θα εμπεδωθούν.

Στο 5ο κεφάλαιο θα συνδιαστούν αυτές οι δύο ματιές και θα ασχοληθούμε με τον προσδιορισμό των τιμών, πως προκύπτει η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας σε μια αγορά καθώς και πως επηρεάζουν την ισορροπία οι κρατικές παρεμβάσεις.

Εξετάζοντας μέχρι εδώ τη συμπεριφορά ενός οικονομούντος ατόμου, από εδώ και στο εξής, αρχίζοντας με το 7ο κεφάλαιο, θα εξετάσουμε τη συμπεριφορά μιας συνολικής οικονομίας μαθαίνοντας έννοιες όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και την Προστιθέμενη Αξία.

Στο 9ο κεφάλαιο θα αναλύσουμε 3 προβλήματα της οικονομίας, τις διακυμάνσεις, την ανεργία και τον πληθωρισμό, που είναι αναπόσπαστα μέρη της λειτουργίας του οικονομικού συστήματος.

Τέλος στο 10ο κεφάλαιο θα δούμε από τα μάτια του κράτους την οικονομική συμπεριφορά, θα μάθουμε δηλαδή για τα Δημόσια Οικονομικά και τον Κρατικό Προϋπολογισμό.