Γεωμετρία

Ιδιαίτερα & Ομαδικά Μαθήματα online

Ευκλείδεια Γεωμετρία Β΄ Γενίκου Λυκείου

Online Μαθήματα Γεωμετρίας Β΄ ΛυκείουΜε κατάλληλες δραστηριότητες οι μαθητές της Β΄ Λυκείου αναμένεται να καταστούν ικανοί να:Αναγνωρίζουν ότι το εμβαδόν εισάγεται σαν μια άλλη δυνατότητα...

Περισσότερα

Ευκλείδεια Γεωμετρία Α Γενικού Λυκείου

Online μαθήματα Γεωμετρίας Α΄ ΛυκείουΜε κατάλληλες δραστηριότητες οι μαθητές της Α΄ Λυκείου αναμένεται να καταστούν ικανοί να:Αναγνωρίζουν τη μέθοδο της Ευκλείδειας Γεωμετρίας που συνίσταται στην...

Περισσότερα